Professioneel gedragsadvies met hart voor uw hond

Elke hond verdient ons respect en begrip

Problemen met het gedrag van uw hond? Kynopro helpt!

Gedragstherapie

Wanneer gedragstherapie?

Gedragstherapie kan worden ingezet bij allerlei vormen van probleemgedrag.
U kunt bijvoorbeeld denken aan honden die agressie vertonen naar (vreemde) mensen, kinderen of andere honden. Het is natuurlijk erg vervelend als u geen visite meer kunt ontvangen, u de hond niet meer vertrouwt bij (uw) kinderen of de hond alleen nog op stille uurtjes durft uit te laten.
Of honden die angstig zijn, bijvoorbeeld voor harde geluiden, vuurwerk, vreemde mensen of omgevingen etc., waardoor zij nog maar moeilijk functioneren en soms zelfs de straat niet meer opdurven.
En wat te denken van honden die niet goed alleen thuis kunnen zijn, zodat u erg beperkt wordt in uw dagelijkse leven, u misschien problemen met uw buren krijgt vanwege geluidsoverlast door het blaffen van uw hond en de hond wellicht uw spullen vernielt?
Honden die onzindelijk zijn en uw huis en soms zelfs hun eigen plek en zichzelf bevuilen ….
Ouder wordende honden, die vaak te maken krijgen met afnemend gehoor, gezichtsvermogen of zelfs dementie en daardoor afwijkend gedrag gaan vertonen.

Voor u heel vervelend, maar natuurlijk ook voor de hond! Gedragstherapie kan vaak het probleem oplossen of aanzienlijk verbeteren.

Verder kunnen bijvoorbeeld:

het samenleven met uw hond een stuk minder plezierig maken. Gelukkig is dit soort gedrag vaak niet zo moeilijk bij te sturen. Zie hiervoor ook Opvoeding en training op maat

En verder? Met alles wat ú als probleemgedrag ervaart, kunt u bij Kynopro terecht!

 

Het gedragsconsult

Om het gedragsconsult goed voor te kunnen bereiden, heb ik veel informatie nodig.
U krijgt daarom eerst een vragenformulier toegezonden, dat u voorafgaand aan het consult retourneert. Soms zult u worden gevraagd om het probleemgedrag te filmen en dit materiaal  op te sturen.
Tijdens het consult, dat ongeveer twee uur duurt, kom ik in de meeste gevallen bij u thuis. Uw hond kan dan in zijn/haar eigen leefsituatie worden geobserveerd. Het vragenformulier wordt met u besproken en er wordt - indien nodig en mogelijk - een gedragstest uitgevoerd. Na het stellen van de diagnose, wordt in samenspraak met u naar een passende therapie gezocht, deze wordt aan u uitgelegd en eventueel geoefend. Ook als er geen diagnose mogelijk is, kan er vaak wel een gedragstherapie worden ingezet.

Uiteraard kijk ik hierbij goed naar uw leefsituatie en de mogelijkheden van u en uw hond. Soms worden hulpmiddelen ingezet om de therapie te ondersteunen. Positieve, hondvriendelijke methoden zijn hierbij uiteraard het uitgangspunt. Ook gedragsmedicatie kan als ondersteuning van de therapie (tijdelijk) nodig zijn.
Er wordt veel aandacht besteed aan het leren lezen van de lichaamstaal van uw hond, zodat u beter in staat bent te beoordelen wat de gemoedstoestand van uw hond is en hoe u hierop kunt inspelen.
Aangezien gedragsproblemen ook een lichamelijke oorzaak kunnen hebben (er wordt ingeschat dat dit zo’n 60% is!) is het soms ook nodig om een/uw dierenarts te betrekken bij het zoeken naar de oorzaak van het gedrag.

Na het consult ontvangt u een uitgebreid verslag van het consult, waarbij de therapie nog eens wordt uitgelegd en eventuele handouts zijn toegevoegd om u verder te ondersteunen. Soms is daarna nog privétraining nodig. In andere gevallen kan ik u bijvoorbeeld doorverwijzen naar een goede hondenschool om u op weg te helpen.

Gedurende twee maanden na het consult sta ik graag tot uw beschikking om uw vragen telefonisch of per e-mail te beantwoorden. Deze nazorg is kostenloos.

Een gedragsconsult kost € 175,= inclusief verslag, eventuele hand-outs en nazorg gedurende twee maanden. (Deze prijs is inclusief BTW en exclusief reiskosten van € 0,30/km.)